Đối với các sản phẩm khi mua tại ShopKhoa.com, áp dụng chính sách đổi / trả hàng hoá như sau: