CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH

ShopKhoa.com tuân thủ mọi chính sách kinh doanh và thương mại điện tử theo luật định của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các chính sách bán hàng, và quy định của ShopKhoa.com để đảm bảo quyền lợi của quý khách được thực hiện một cách tốt nhất.